Zdroj: Wallpapersden

Za poslední dvě dekády se celosvětová ztráta ledu zvýšila o 65%

Za poslední dvě desetiletí se globální ztráta ledu na naší planetě zvýšila o 65 procent. Studie pocházející z University of Leeds uvádí, že celosvětová ztráta ledu nyní dosáhla nového tempa. Vědci totiž zjistili, že mezi roky 1994 až 2017 Země ztratila více než neuvěřitelných 28 bilionů tun ledu. Pro lepší představu dodává, že toto množství ledu odpovídá ledové vrstvě o tloušťce 100 metrů pokrývající celé Spojené království.

Odborníci dále použili data ze satelitů za účelem zkoumání vývoje ledu v globálním měřítku a zjistili, že míra ztráty ledu se za poslední tři dekády zvýšila z 0,8 bilionu tun ročně v 90. letech minulého století na 1,3 bilionu tun ročně v roce 2017.

Tání ledu představuje problém jak pro lidstvo samotné, tak i pro celou planetu. Zvyšuje se díky němu totiž hladina oceánů a moří, což způsobuje povodně a záplavy pobřežních měst a navíc likviduje vzácné a cenné ekosystémy. Hlavní oblasti, kde led taje nejvíce, jsou v Grónsku a na Antarktidě.

„Ledové příkrovy nyní sledují nejhorší scénáře oteplování klimatu stanovené Mezivládním panelem pro změnu klimatu,“ uvedl hlavní autor studie Dr. Thomas Slater. „Nárůst hladiny moře v tomto měřítku bude mít v tomto století velmi vážný dopad na pobřežní komunity.“ dodal Slater.

Dr. Slater uvedl, že tato studie je první, která pomocí satelitního pozorování zkoumala veškerý led, který mizí na Zemi.

Jen něco málo přes polovinu úbytku bylo ze severní polokoule a zbytek byl z jižní, přičemž největší ztráty byly z ledu v Arktickém moři a z antarktických ledových šelfů.

„Jak se mořský led zmenšuje, oceány s atmosférou pohlcují více slunečního záření a to způsobuje, že se Arktida zahřívá rychleji, než kdekoli jinde na planetě,“ vysvětlila spoluautorka studie Dr. Isobel Lawrence.

Celkově úbytek ledu, který byl stanoven ve studii zvýšil globální hladinu moře o 3,5 cm. Odhaduje se, že na každý centimetr stoupání hladiny moře hrozí přibližně milionu lidí, že budou vysídlení z nízko položených oblastí.

„Krom toho, že přispívají k nárůstu hladiny moře, jsou horské ledovce také zdrojem sladké vody pro regionální komunity,“ uvedla spoluautorka studie Inés Otosaková. „Ústup ledovců po celém světě má proto význam v místním i globálním měřítku.“ dodala Otosaková.

Zdroj: earth.com