Zdroj: Pxhere.com

Hrozba pro naše obojživelníky. Co je to nemoc chytridiomykóza?

Na konci 90. let bylo v Austrálii a ve Střední Americe spozorované houbové onemocnění, chytridiomykóza, podle chytridiomycetní houby, Batrachochytrium dendrobatidis. Tato nemoc napadá vrchní vrstvy pokožky a tím narušuje její normální a přirozené funkce.

Poměrně nedávné objevení této nemoci, její rychlé šíření a samotná smrtnost dělká z této nemoci globální hrozbu. Chytridiomykózu navíc podporují i nynější klimatické změny. Globálně, kromě Antarktidy, byla tato nemoc zjištěna u více než 350 druhů obojživelníků. U nás, v České republice, byla zachycena u více než 34 druhů obojživelníků, poprvé byla zjištěna v roce 2008 v okolí Prahy u zelených skokanů. Po celém světě tato nemoc vyhubila již velké množství druhů obojživelníků, k roku 2019 se píše počet přes 501 druhů.

Chytridiomykóza se šíří převážně při blízkém kontaktu jedinců, jako například při páření. Lidé na tom také mají svůj podíl, kupříkladu výměnami jedinců mezi zoologickými zahradami, převozem zvířat kvůli výzkumu potravy a další.

V Evropě je hrozbou pro obojživelníky běžně používaná metoda pro záchranu druhů obojživelníků, kdy za účelem nalezení míst pro rozmnožování přebíhají silnice. Nebo například v odchytových nádobách, které bývají plné obojživelníků, se zoospory chytridiomykózy jednoduše přenášejí, měly by být tedy více kontrolovány příznaky nemoci a dodržování hygieny.

Zdroj: chytrid.herp.cz