Tučňáci žijící na Antarktidě potřebují ochranu proti lidským aktivitám

Nová studie od Východoanglické univerzity (UEA) a British Antarctic Survey ukazuje, jak by k ochraně tučňáků antarktických mohla pomoct síť chráněných mořských oblastí. Tyto oblasti totiž poskytují jedny z nejdůležitějších hnízdišť pro tučňáky antarktické.

Studie a výzkum ukazuje, že pokud by byly na všech těchto oblastech v Jižním oceánu zavedeny chráněné mořské oblasti, trvalá ochrana těchto vysoce kvalitních oblastí pro tučňáky by se zvýšila o 49 až 100 procent, to by záviselo na druhu.

Oblast Jižního oceánu poskytuje domov tyřem druhům tučňáka, a to sice tučňákovi kroužkovému, uzdi kovému, oslímu a tučňákovi císařskému. Odborníci dále tvrdí, že mnoho kritických stanovišť tučňáků zůstává i napořád nechráněnými a tučňáci jsou tedy vystavováni lidským hrozbám, jako je zne ištění nebo nadměrné rybaření. Například, co se týče potravy, tučňáci velmi spoléhají na kril, což jsou malí tvorové podobní krevetám, kteří jsou ale středem pozornosti velkých rybolovů.

Pro svou analýzu vědci použili novou metodu založenou na lokaci kolonie tučňáků, odhadech populace a sledovacích datech. Tým výzkumníků identifikoval globálně důležité oblasti pro druhy tučňáků žijících na území Antarktidy.

Celkově vědci určili 63 klíčových míst, která jsou známá jako důležité ptačí oblasti a oblasti biologické rozmanitosti (biodiverzity). Tyto oblasti obklopují chovné kolonie tisíců tučňáků, když se shromažďují kvůli porodu jejich mláďat.

Hlavní autor studie, Dr. Jonathan Handley mimo jiné uvedl, že za posledních pět desetiletí se lov krilu soustředil do malých oblastí ve vodách Antarktidy, z nichž některé jsou označeny jako důležitá loviště tučňáků. To představuje velkou hrozbu pro několik kolonií tučňáků, zvláště pro ty, které chovají mláďata.

V roce 1982 byla ustanovena mezinárodní úmluva, která má držet kontrolu nad rostoucím obchodním zájmem o rybolov ve vodách Antarktidy. Komise pro ochranu živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR) navrhla vytvoření sítě chráněných mořských oblastí kolem Antarktidy, dosud ale byly implementovány pouze dvě a další tři byly diskutovány.

“Nedávné studie ukázaly, že rybolov krunýřovky krilové může přímo soupeřit s tučňáky o zásoby kritických potravin,” řekl Dr. Franco. “Navrhovaná síť chráněných mořských oblastí, která rozeznala oblasti, ve kterých by se krunýřovky lovit mohly a ve kterých neměly, může pomoct zajistit to, že bude dostatek krilu pro všechny tučňáky.” “Mořské zdroje je potřeba spravovat udržitelným způsobem, pokud chceme zajistit existenci těchto druhů tučňáků i v budoucnosti,” dodala spoluautorka studie Marie Morgane Rouyer.

Studie odhalila, že tučňáci kroužkoví a císařští mají v současnosti kolem 30 procent svých důležitých oblastí v rámci přijatých mořských chráněných oblastí, tučňáci uzdičkoví mají jedno procento a tučňáci oslí nemají žádné. Pokud by byly přijaty všechny navrhované chráněné mořské oblasti v Jižním oceánu, v průměru 80 procent tučňáků žijících na Antarktidě by mělo své klíčové hnízdiště v chráněné mořské oblasti.