Nepřiměřený provoz lodí ohrožuje druh kriticky ohrožených pravých velryb

Společnost NOAA Fisheries v jejich nové zprávě uvádí výsledky průzkumu lodí a ochrany velryb. Odborníci vyhodnotili účinnost předpisů vydaných v roce 2008 na ochranu ohrožených velryb severoatlantických před smrtelnými ranami lodí. Z hodnocení se ukázalo, že plavidla ignorují dobrovolná, ale i povinná rychlostní pásma bez ohledu na bezpečnost velryb. 

A k tomuto stejnému závěro dospělo vyšetřování společnosti Oceana už i v loňském roce. Lodě ignorovaly rychlostní zónu i v oblasti Nantucket, což je oblast vyhrazena speciálně pro ochranu velryb.

Whitney Webberová je ředitelkou kampaně Oceana. Jejím cílem je snížit hrozby pro severoatlantické velryby, včetně zapletení se do lovných zařízení a nájezdů lodí.

"Dlouho jsme věděli, že současné úsilí o ochranu severoatlantických velryb nestačí, a dnes federální vláda souhlasila,” uvedla Webberová. Hodnocení Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) jejího vlastního pravidla o rychlostech plavidel souvisejících se severoatlantickými velrybami ukazuje, že potřebujeme silnější ochranu těchto velryb před vysokými rychlostmi lodí.

“Silný a nepřiměřený provoz plavidel vystavuje pravé severoatlantické velryby nebezpečí, že budou usmrceny kvůli nájezdům lodí, jinak jednou z nejhlavnějších příčin úmrtí.” Přitom zbývá už jen 360 posledních severoatlantických pravých velryb.

“Společnost Oceana dříve vypustila nástroj s názvem Ship Speed Watch, který umožňuje komukoli sledovat pomalé zóny vytvořené k ochraně severoatlantických pravých velryb. "Analýza zveřejněná v březnu ukázala, že plavidla ignorují dobrovolné a mnohdy i povinné rychlostní zóny určené k ochraně tohoto kriticky ohroženého druhu. Tato data jsou podporována dnešní vládní analýzou.“ 

Severoatlantické pravé velryby byly dohnány téměř k vyhynutí, než byl v roce 1935 ustanoven zákaz jejich lovení. Dnes jsou velryby ohrožovány primárně srážkami s obchodními loděmi. Bez zpomalení nemohou lodě manévrovat tak, aby se vyhnuly srážce s velrybou a tak ji usmrtí.

Překážková dráha asi milionu rybářských sítí je navíc rozložena po migračních trasách pravých velryb a krmných oblastech ve Spojených státech a v Kanadě. Tato lana se pevně omotají kolem těla velryby, což může vést až ke smrtelným infekcím.

"Požadovat zpomalení plavidel je to nejmenší, co můžeme udělat, abychom pomohli zachránit tento ikonický druh.” Uvedla Webberová. Studie zjistily, že při zpomalení rychlosti na 10 uzlů nebo méně v oblastech, kde se tyto velryby vyskytují, může snížit riziko úmrtí až o 86%.“ S jejím prohlášením souhlasí i NOAA. Webberová dále vyžaduje aktualizaci stávajících opatření a zákonů v lodní dopravě a zavedení nových rychlostních zón spolu s rozšířením těch stávajících.

Zdroj: earth.com