Biomy

V této části našeho webu naleznete několik sekcí, ve kterých píšeme o zemských biomech a dalších tématech. Součástí každé sekce je krátké video, ve kterém se dozvíte, jak danému biomu pomoci a další.

Náš svět, náš domov.

Tropické deštné lesy jsou pro planetu velmi důležité. Za posledních 50 let se původní plocha Amazonského pralesa zmenšila o 20%! Budoucnost naší planety je jen na nás. Zjistit více

Tajga. Je domovem deseti tisíců zvířat. Těžení dřeva, lov zvěře kvůli kožešinám a těžba ropy zdejší přírodu těžce poznamenává. Zjistěte, jak je to s požáry na Sibiři, táním ledovců a další. Zjistit více

Více než 1/3 pobřežních moří je využívána k rybolovu. Život mořských živočichů v těchto oblastech je vážně ohrožen a to silně poznamenává zbytek přírody. Zjistit více

Pastviny slouží pro většinu divoké zvěře jako zdroj potravy. Dnes je už ale většina plochy zabraná lidmi pro hospodářské účely a tak volně žijící zvířata přícházejí o potravu a o domov. Zjistit více

Oceánům můžeme vděčit za velké množství kyslíku, které můžeme dýchat. Vyskytují se v nich totiž mikroskopické organismy zvané fytoplanktony. Zjistit více

Řeky znamenají pro lidstvo a říši živočichů zdroj obživy, minerálů a pitné vody. Mají svůj velký význam v globálním, celosvětovém ekosystému naší planety. Zjistit více