Ohrožené Druhy

Přečtěte si zajímavosti o těch nejohroženějších druzích zvířat, které na Zemi žijí. Zjistěte, jak jim pomoci a co pro to můžete udělat i vy.

Nejohroženější druhy v živočišné říši.

Nosorožec tuponosý

Nosorožec tuponosý, který je znám také jako nosorožec bílý.
Tento nádherný tvor se vyskytuje převážně v jižní Africe. Dělí se na dva druhy, nosorožec tuponosý jižní, a nosorožec tuponosý severní. Jedinci typu jižního nejsou ohroženi, v přírodě se jich stále vyskytuje přes dvacet tisíc, horší je to ale u typu severního.

Na světě žijí pouze dva poslední jedinci nosorožce tuponosého severního, bohužel, obě jsou samice. Poslední samec, který nám dával naději, že tento druh nevymře, tu již mezi námi není od roku 2018. Hlavní příčinou již skoro úplného vyhynutí tohoto druhu je jejich lovení pytláky, kteří jim řezaly rohy a poté je na černém trhu prodávali za velké peníze.

Je smutné, že peníze dohnali lidstvo k odstranění takto krásného druhu nosorožců ze Zemského povrchu. Naštěstí i přes to je tu stále naděje na záchranu tohoto druhu. Je to umělé oplodnění samic. Doufejme, že se vědcům podaří alespoň jednu z nich oplodnit a zabránit tak vyhynutí severním nosorožcům bílým.

Lemur severní

Je téměř neuvěřitelné, že takto malá roztomilá opička patří mezi nejohroženější druhy primátů.
Tento pomalu vymírající druh obývá zbylé části listnatého lesa v Madagaskaru. Řeč je o lemuru severním. Velice překvapivá zajímavost je, že i přes neuvěřitelně malé rozměry těcho opiček váží jedinci mezi 7 až 8 kilogramy.

Lemuři jsou noční zvířata. Přes den tedy spí v dutinách stromů nebo ve spleti lián a jsou neobyčejně mazaní. Odpočívají v takové poloze, že pokud se blíží nebezpečí, jsou schopni okamžitě odskočit. Samice a samci žijí odděleně, takže mají svá vlastní území, která si značkují.

Jejich stravu zahrnují listy, plody, květy a další suroviny kromě masa.
Bohužel, lemurů severních zbývá několik posledních stovek. Hlavní důvod jejich vymírání je likvidace lesů, kde žijí, kácením a vypalováním stromů.

Gorila horská

Druhý největší primát na světě, vyskytuje se na území Ugandy, Rwandy a v horské oblasti Konžské demokratické republiky.
Tento majestátní tvor, gorila horská, jejíž samec může měřit až 170 centimetrů, v ostatních budí respekt. I přes to je tato gorila jeden z nejohroženějších tvorů na světě.

Zbívá jich posledních něco málo přes 1000 jedinců. Nemá žádného přirozeného nepřítele, kromě člověka. Z tohoto důvodu vás nepřekvapí, že za jejich ohrožení může pytlačení, zabírání jejich teritorií lidmi, nemoci a další.

Jedna z nejzásadnějších aktivit, kvůli které gorily umírají, je těžba nerostných surovin na jejich územích, například ropy.

Ara kaninda

Papoušci jsou nádherní ptáci. Jsou barevní, pestří a už od mala mě fascinovaly jejich barevné kombinace peří.

Tento konkrétní druh, ara kaninda, je také na seznamu ohrožených druhů zvířat. Zbarvení ary kanindu je modré a žluté až oranžové.
Jejich oči mají žlutě zbarvenou duhovku, která je ale do jednoho roku mláděte zbarvená do šeda.

Hlavní příčinou vymírání tohoto druhu bylo nelegální obchodování se zvířaty v 70. a 80. letech. Dnes jich zbývá asi jen 120 a jsou ze zákona chráněni. Poslední jedinci žijí v rezervaci v Bolívii, která má plochu o rozloze 110 kilometrů čtverečních.

Levhart manžurský

Levhart manžurský je kočkovitá šelma velikostí podobná člověku, která se vyskytuje v Asii a jihovýchodním Rusku.
Kácení a vypalování lesů a zastavování luk domy sebralo spoustě živočichů jejich přirozený domov. Pro levharta manžurského to znamená i úbytek jeho potravy. Jeho lovení pytláky a úbytek přirozené stravy tento druh levharta přivedlo téměř ke skáze.

Naštěstí zoologické zahrady po celé evropě tento ohrožený druh chovají a daří se jim přivádět na svět nová mláďata. I tak je ale jejich budoucí existence nejistá. Stačí jen doufat, že se podaří levhartům najít vhodná teritoria a opět je vypustit do volné přírody.

Jak pomoct ohroženým druhům?

Pokud jste plnoletí a máte auto, dávejte velký pozor na to, co se děje kolem vás. Jezděte opatrně a berte ohled na to, že v rozvinutých oblastech, jako jsou města, žije velké množství zvířat a možná i několik jedinců, kteří patří mezi ohrožené druhy. Pokud tedy budete opatrní, vyvarujete se střetu s divokou zvěří.

Také v životě nepodporujte pytlačení, týrání a odchytávání divoké zvěře. Pokud víte o někom, kdo tyto aktivity vykonává, nahlaste to na policii.

Snažte se divoké zvěři pomáhat. Můžete zlepšovat prostředí, ve kterém žije a podílet se na různých akcích, na kterých se to dělá.

Více informací a typů o tom, jak pomoci divoké zvěři, naleznete v této sekci.