Zachraňme Planetu

Lidstvo napáchalo mnoho škod a způsobilo katastrofy, které už nikdo nikdy nevrátí. Pojďme ale bojovat za to, co nám zůstalo. Je to jen na nás, nikdo jiný s tím nic nezmůže.

Teď je čas začít něco dělat.

Zabraňme krizi

Byly tu tisíce let před námi a teď jim hrozí nebezpečí. Ano, řeč je o divokých zvířatech. Jako před pár lety byla trendem například ice bucket challenge nebo hoverboardy, dnes je trendem chodit do netradičních restaurací a pochutnávat si na žraločích ploutvích, krokodýlím mase či želvích vejcích.

Nejde ale pouze o drahé pokrmy. Je tu celá řada problémů, která se každým dnem rozrůstá. Špatné zacházení s přírodou se projevuje. Jeho důsledky můžeme pozorovat všude kolem nás. Ať už je to znečištěný vzduch ve městech, záhadné mrtvoly kosatek, které vyplouvají na březích pobřežních moří nebo vymírání živočišných druhů. Každá nyní jmenovaná věc se děje z různých důvodů, jedno mají ale společné. Mohou za ně lidé.

Vymírání živočichů

V roce 1990 byl zaznamenán pokles populace divoké zvěře o 40%.

K roku 2000 se píše pokles počtu savců o 50%.

Od roku 1970 do roku 2014 se populace divoké zvěře snížila o 60%.

Údaje o poklesu savců poskytl Světový fond na ochranu přírody (WWF)

Má to smysl

Ptáte se, zda má smysl bojovat za záchranu živočišných druhů? Odpověď je jasná. Ano, má, a to velký. Pokud jako lidstvo budeme chtít a budeme se snažit, dokážeme zachránit nespočetně mnoho druhů zvířat, které jsou blízko vyhynutí.

Pokud jste někdy slyšeli o malém druhu prasete, trpasličím praseti, věděli jste, že je to jeden z mnoha savců, kteří byli zachráněni před vyhynutím? Zásluhu na jeho záchraně mají ochrany v zoo, programy o znovuzavedení a formální právní ochrany. Jak už ale bylo zmíněno, toto není jediný druh živočicha, který byl zachráněn. Je jich mnoho, od savců až po ptáky. Patří mezi ně například kondor kalifornský, rys iberský nebo například kůň Převalského, kterých je nyní na Mongolských stepích asi 760, i když všichni volně žijící v roce 1960 vymřeli.

Je potřeba divočiny

I když se to na první pohled nemusí zdát, na naší planetě máme neuvěřitelně rozmanitý biologický systém. Jeho součástí jsou miliony druhů zvířat a dalších organismů. Všechny tyto druhy mají vliv na každou věc, více i méně důležitou, v našem životě.

Zemský ekosystém je obsáhlý. Tvoří ho hromada dalších, menších ekosystémů. Jsou to například deštné lesy, savany, stepi nebo pouště. Na těchto ekosystémech závisí prosperita naší planety a životy nás všech. Díky nim totiž můžeme dýchat čerstvý vzduch, pít čistou a nezávadnou vodu, nebo jim můžeme vděčit za všechnu potravu, kterou denně máme na našich talířích. Dále zajišťují stabilní klima a dávají nám všechny léky. Aby ale mohl tento složitý ekosystém fungovat správně, je k tomu potřeba divoké zvěře, která ale ubývá a to obrovskou rychlostí.

Jak už jste si mohli přečíst v horní tabulce, za posledních 50 let naše příroda přišla o více než 60% veškeré divoké zvěře. Nemůžeme se tedy divit, že máme čím dál tím více problémů s klimatickými změnami a znečištěným vzduchem ve městech. Ještě je ale čas to zvrátit. Pokud budeme chtít všichni společně udělat naší planetu opět planetou, která bude vzkvétat, je čas s tím začít teď.

Zjistěte více o pastvinách a divokých pláních. Dozvíte se také to, jak jim pomoct.

Zjistěte více