Travnatý svět

Travnaté pláně dříve bývaly domovem pro obrovskou část zvířecí populace na naší planetě. Dnes je ale většina jejich původní plochy zabraná lidmi pro hospodářské účely a většina zvěře využívána ve farmářství.

Že travnaté plochy byly kdysi obrovské se nemusíme dohadovat. Dříve pokrývaly více než 25% celého zemského povrchu. Jsou domovem pro ta největší zvířata žijící na naší planetě, jako bizoni, sloni, žirafy a další a predátory, kteří je loví. Jenže na Zemi přibývá víc a víc nových lidí a tak je potřeba více prostoru pro farmy. Dnes lidé domestikovali již téměř 96% všech savců, kteří kdy žili na těchto plochách.

Pastviny (video)

Přehrát video | 2:28

Travnaté pláně

Africký divoký pes

Kůň Převalského

Zajímavost

Oblast, kterou využíváme pro chov skotu, získávání obilí a plocha všech farem je dvakrát větší, než Jižní Amerika.